Elizabeth Arden Hydra-Splash Toner for Normal/Dry Skin 200ml

Hydra- splash alcohol-free toner ( dry/normal skin )--200ml/6.8oz
design house: elizabeth arden